100% ΕΓΓΥΗΣΗ EΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ SENCOR

 
Μήπως το προϊόν μας δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας;
 
Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια «Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων», καθώς περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους επιστροφής. Θα παραλάβουμε το προϊόν σας σε περίπτωση που δεν είστε 100% ικανοποιημένοι, εφόσον ωστόσο το χρησιμοποιείτε όπως προβλέπεται στους σχετικούς όρους χρήσης αυτού.

 
1. Ονομασία και Διοργανωτής της Προωθητικής Ενέργειας (Promotion)

Ονομασία της Προωθητικής Ενέργειας "Sencor100", εφεξής "Προωθητική Ενέργεια".
 
Διοργανωτής της Προωθητικής Ενέργειας:  εφεξής «Διοργανωτής».

Α. ΚΟΥΜΠΗΣ ΕΠΕ (έδρα ΑΡΤΗΣ 51 & ΣΑΜΟΥΗΛ, Τ.Κ.13123, ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ)

 
2. Όροι συμμετοχής 

Η Προωθητική Ενέργεια είναι ανοιχτή σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18 ετών και άνω, με μόνιμη κατοικία ή διαμονή στην Ελλάδα, το οποίο κατά την περίοδο της Προωθητικής Ενέργειας αγόρασε οποιοδήποτε προϊόν από τον κατάλογο προϊόντων που περιλαμβάνονται στην Προωθητική Ενέργεια (εφεξής «Πελάτης»), στην Ελλάδα από κάποιο από τα καταστήματα της αλυσίδας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών MEDIA MARKT στην Ελλάδα (εφεξής «Συνεργάτης») και άλλων επιλεγμένων συνεργατών με ειδική σήμανση.

Ο Διοργανωτής, ο Συνεργάτης ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που συμμετέχει στην διοργάνωση και την διεκπεραίωση της Προωθητικής Ενέργειας, οι υπάλληλοί τους καθώς και οι συγγενείς τους ά και β΄ βαθμού, δε μπορούν να συμμετάσχουν στην Προωθητική Ενέργεια.

 
3. Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας
 
Η Προωθητική Ενέργεια διαρκεί από την 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 00:00 έως την 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 23.59.
   

4. Μηχανισμός Προωθητικής Ενέργειας και όροι και προϋποθέσεις επιστροφής χρημάτων.
 
Οποιοσδήποτε Πελάτης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας  "Sencor100", όπως ορίζεται στην Ενότητα 3 αυτών των Όρων, αγοράσει οποιοδήποτε προϊόν από τον κατάλογο προϊόντων (όπως αυτός παρατίθεται στο τέλος των παρόντων όρων με σχετικό υπερσύνδεσμο),  που διατίθενται σε κάποιο από τα καταστήματα του Συνεργάτη στην Ελλάδα και τα οποία περιλαμβάνονται στην Προωθητική Ενέργεια, και δε μείνει ικανοποιημένος από το προϊόν κατά την συνήθη χρήση του, έχει το δικαίωμα στο πλαίσιο της παρούσας προωθητικής ενέργειας να ζητήσει επιστροφή της αξίας του αγορασθέντος προϊόντος, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα επόμενα άρθρα. Το δικαίωμα/εγγύηση επιστροφής προϊόντος και αντίστοιχης επιστροφής της αξίας αυτού αφορά αποκλειστικά σε αγορές που θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα από 20 Νοεμβρίου 2019 έως και 20 Ιανουαρίου 2020 σε οποιαδήποτε κατηγορία προϊόντων SENCOR και εφόσον το αίτημα της επιστροφής υποβληθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, η οποία προκύπτει από το σχετικό εκδοθέν παραστατικό. Ειδικά για τα προϊόντα θέρμανσης, τους αφυγραντήρες και τις action cameras η εγγύηση επιστροφής χρημάτων ισχύει για 17 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, ως εκ τούτου και το σχετικό δικαίωμα πρέπει να ασκηθεί εντός 17 ημερών από την ημερομηνία αγοράς των προϊόντων η οποία προκύπτει από το σχετικό εκδοθέν παραστατικό.
 
Ο Διοργανωτής εντός 60 ημερολογιακών ημερών, από την παραλαβή του Αιτήματος Επιστροφής χρημάτων (εφεξής "Αίτημα Επιστροφής χρημάτων"), θα επιστρέψει στον Πελάτη την αξία  αγοράς του προϊόντος (ως αξία αγοράς θεωρείται η τελική τιμή λιανικής του προϊόντος, και δε συμπεριλαμβάνεται οποιοδήποτε άλλο κόστος, όπως μεταφορικά ή έξοδα συσκευασίας) (στο εξής: "Τιμή Αγοράς").
 

5.Όροι.

α) Η Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων ισχύει μόνο για τα προϊόντα της Sencor που αναφέρονται σε σχετικό υπερσύνδεσμο στο τέλος των παρόντων όρων, εφόσον αυτά αγοράστηκαν σε κάποιο από τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα του Συνεργάτη στην Ελλάδα, κατά την Περίοδο της Προωθητικής Ενεργείας από 20 Νοεμβρίου 2019 έως 20 Ιανουαρίου 2020.
 
β) Η διαδικασία για την υποβολή αιτήματος επιστροφής είναι η ακόλουθη:
Ο Πελάτης δικαιούται 100% επιστροφή χρημάτων εάν αποστείλει  εντός 60 ή 17 ημερολογιακών ημερών ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, με Ταχυδρομείο στη Διεύθυνση που αναγράφεται κατωτέρω, Αίτημα Επιστροφής χρημάτων δια της συμπλήρωσης του εντύπου που παρατίθεται σε link αμέσως κατωτέρω. Το συνολικό αίτημα επιστροφής πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  • την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς - κυκλώνοντας το όνομα και την τιμή του προϊόντος της Sencor που αγοράστηκε
  • το φύλλο εγγύησης που συνοδεύει το προϊόν,
  • το προϊόν στην αρχική του συσκευασία,
  • το έντυπο επιστροφής χρημάτων, πλήρως συμπληρωμένο,  το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε στο τέλος της σελίδας αφού έχετε κάνει αποδοχή των όρων επεξεργασίας δεδομένων.
 
Η διεύθυνση παράδοσης (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) είναι:
Α. ΚΟΥΜΠΗΣ Ε.Π.Ε. - ΑΡΤΗΣ 51 & ΣΑΜΟΥΗΛ, Τ.Κ.13123, ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ.
Η συσκευασία πρέπει να φέρει  την ονομασία της Προωθητικής Ενεργείας: "Sencor100".
 
Η καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων επιστροφής χρημάτων είναι: 21 Μαρτίου, 2020 ώρα 23:59 για τα προϊόντα των οποίων η επιστροφή δύναται να γίνει εντός 60 ημερών και 7 Φεβρουαρίου 2020 για τα προϊόντα των οποίων η επιστροφή δύναται να γίνει εντός 17 ημερών.

Εάν ο Πελάτης έχει αγοράσει ταυτόχρονα περισσότερα από ένα ηλεκτρονικά προϊόντα, η αρχική απόδειξη αγοράς θα του επιστραφεί ταχυδρομικώς εντός 60 ημερών από την παραλαβή της Αίτησης Επιστροφής χρημάτων.
 

6. Διαδικασία επιστροφής χρημάτων: 
Προκειμένου ο Διοργανωτής να προβεί στην επιστροφή χρημάτων, μαζί με την Αίτηση Επιστροφής χρημάτων, ο Πελάτης θα πρέπει να συμπληρώσει το "έντυπο επιστροφής χρημάτων της SENCOR" που βρίσκεται στο τμήμα "Λήψη Περιεχομένου" και να το στείλει ταχυδρομικώς στη Α. ΚΟΥΜΠΗΣ Ε.Π.Ε. - ΑΡΤΗΣ 51 & ΣΑΜΟΥΗΛ, Τ.Κ.13123, ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ. όπως ορίζεται στην ενότητα 5.
Το έντυπο πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες πληροφορίες:
* Το επώνυμο και το όνομα του πελάτη,
* Την ακριβή διεύθυνση του πελάτη,
* Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη ή το τηλέφωνο επικοινωνίας του,
* Τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του Πελάτη,
* Τον αριθμό  της απόδειξης αγοράς ή τιμολογίου που επιβεβαιώνει την αγορά,
* Δήλωση του Πελάτη ότι χρηματοδότησε το προϊόν από εμπορικό δάνειο (εάν ναι, από ποιο πιστωτικό ίδρυμα το δανείστηκε)
* Δήλωση μη ικανοποίησης του Πελάτη από το Προϊόν χρησιμοποιώντας την ακόλουθη πρόταση: «Είμαι δυσαρεστημένος με το προϊόν, γι 'αυτό θέλω να κάνω χρήση της επιστροφής χρημάτων».
* Σύντομη δήλωση του Πελάτη σχετικά με το γιατί ήταν δυσαρεστημένος με το προϊόν,
* Υπογραφή του πελάτη
 
Τα αιτήματα Επιστροφής θα εξετάζονται από τον Διοργανωτή μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους ώστε να διαπιστώνεται κατά περίπτωση εάν πληρούνται όλοι οι τασσόμενοι ως άνω όροι.
 
Εάν οι ως άνω όροι πληρούνται στο σύνολό τους, ο Διοργανωτής θα ικανοποιήσει το δικαίωμα επιστροφής και  θα επιστρέψει τα χρήματα αγοράς στον Πελάτη εντός 15 επιπλέον εργάσιμων ημερών από την εξέταση του αιτήματός του, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 60 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του Αιτήματος Επιστροφής Χρημάτων.
 
Εάν διαπιστωθεί ότι κάποιος από τους ανωτέρω όρους δεν πληρούται, ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ανάλογα με το στοιχείο επικοινωνίας που έχει χορηγηθεί από αυτόν) για ενημέρωσή του και διαβούλευση.

 Ο Διοργανωτής σε κάθε περίπτωση, είτε η επιστροφή γίνει δεκτή είτε απορριφθεί δεν οφείλει να επιστρέψει τα ταχυδρομικά έξοδα του Πελάτη στο πλαίσιο της εφαρμογής της εγγύησης επιστροφής χρημάτων (δηλ. επιστροφή του Προϊόντος), επομένως το ταχυδρομικό κόστος επιστροφής του Προϊόντος θα βαρύνει τον Αποστολέα.
 
Στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας, ο Διοργανωτής θα παραλαμβάνει μόνον τα προϊόντα που θα αποστέλλονται στη διεύθυνση Α. ΚΟΥΜΠΗΣ Ε.Π.Ε. - ΑΡΤΗΣ 51 & ΣΑΜΟΥΗΛ, Τ.Κ.13123, ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ χωρίς όμως να μπορεί να γίνει  επιστροφή  χρημάτων στον τόπο αγοράς.
 
Το αποδεικτικό αποστολής αυτό καθαυτό δεν αρκεί για την υλοποίηση της εγγύησης επιστροφής  χρημάτων.
 
Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη για τη μη ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής και για τη μη επιστροφή χρημάτων εφόσον οφείλονται σε σφάλμα του αιτήματος ή παράλειψη αναγραφής των σωστών προσωπικών στοιχείων που παρέχει ο Πελάτης καθώς και εφόσον οφείλονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας αποστολής ή σε υπαιτιότητα του πελάτη.
 
Εάν αποσταλεί με την ανωτέρω διαδικασία προς τον Διοργανωτή προϊόν που δε συγκαταλέγεται μεταξύ των προϊόντων που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη με έναν από τους τρόπους που ορίζονται ως άνω προς ενημέρωσή του. Στην περίπτωση αυτή, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για την επιστροφή του προϊόντος στον Πελάτη, ο οποίος φέρει πλήρη την ευθύνη της παραλαβής του από την έδρα του Διοργανωτή εντός 30 ημερών δια της προσκόμισης της ταυτότητάς του. Μετά την παρέλευση των 30 ημερών και εάν το προϊόν δεν παραληφθεί, ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη για την αποθήκευσή του.
  
Τα ανωτέρω ισχύουν και για την περίπτωση απόρριψης του αιτήματος επιστροφής για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.
  

7. Δικαιώματα του Διοργανωτή

Αιτήματα Επιστροφής Χρημάτων που περιέχουν παραποιημένα ή αλλοιωμένα προϊόντα της Sencor ή πλαστογραφημένη ή παραποιημένη απόδειξη αγοράς ή εγγυητική επιστολή δεν είναι έγκυρα και δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην Προσφορά. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την εγκυρότητα των Προϊόντων της Sencor που συμμετέχουν σε αυτή την Προωθητική Ενεργεία, θα επικρατεί η απόφαση του Διοργανωτή.
 
Ο Διοργανωτής εξουσιοδοτείται να αποκλείει, από την Προωθητική Ενέργεια οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να είναι ύποπτο για απάτη ή κατάχρηση.
 
Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να λαμβάνει τα κατάλληλα νομικά μέτρα σε περίπτωση κακής χρήσης ή χειραγώγησης της Προωθητικής Ενέργειας ή οποιωνδήποτε προϊόντων που συμμετέχουν σε αυτή ή να προβαίνει στις ανάλογες ρυθμιστικές διαδικασίες.
 
Εάν κατά την διάρκεια ισχύος της Προωθητικής Ενέργειας προκύψει οποιαδήποτε κατάχρηση του υλικού ή υποψία δόλιας συμπεριφοράς, (συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων γι’ αυτό), ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει την Προωθητικής Ενέργεια ή να αποκλείσει τον Πελάτη που προτίθεται να χρησιμοποιήσει δόλια Προωθητική Ενέργεια.
 
Ούτε ο Διοργανωτής ούτε καμία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στην οργάνωση της Προωθητική Ενέργεια δεν θα υπέχουν καμιά ευθύνη έναντι τυχόν  αξίωσης αποζημίωσης που προκύπτει από ή σε σχέση με τυχόν σφάλματα, παραλείψεις, δυσλειτουργίες της Προωθητική Ενέργεια ή για κόστη, ζημιές, απώλειες λόγω καθυστερήσεων στην Προωθητική Ενέργεια, χωρίς όμως να περιορίζεται η ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν στους Πελάτες από πρόθεση ή από βαρεία αμέλεια.
 
Ο Διοργανωτής είναι εξουσιοδοτημένος να ενημερώσει το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο και τον μεταπωλητή, εάν υπάρχουν υπόνοιες απάτης ή κατάχρησης σε σχέση με τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια.
 

8. Πολιτική Απορρήτου

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι ο Διοργανωτής, τα στοιχεία του οποίου είναι:
  ΚΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΗΛ:210 8822201/6972664626, info@koumbis.gr
 
Ο Πελάτης θα παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά στοιχεία για τη λειτουργία και την υλοποίηση της Προωθητικής Ενέργειας:
Ονοματεπώνυμο πελάτη,
Διεύθυνση,
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή αριθμό τηλεφώνου,
Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού,
Κωδικό AP/αριθμό παραγγελίας/αριθμό τιμολογίου,
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης εμπορικού δανείου, το όνομα του δανειοδοτικού ιδρύματος,
Στοιχεία του αγορασθέντος προϊόντος,
Περαιτέρω αιτιολόγηση της δυσαρέσκειας (προαιρετικό).
 
Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων: ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διαχειρίζεται τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας  ΜΟΝΟ για την υλοποίηση της προωθητικής ενέργειας, την παραλαβή του επιστρεφόμενου προϊόντος και την επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη.
 
Αρμοδιότητα των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να γνωρίζουν τα δεδομένα: Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη είναι προσβάσιμα μόνο στους συγκεκριμένους υπαλλήλους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, οι οποίοι έχουν αναλάβει την εκτέλεση της προωθητικής ενέργειας.
 
Διάρκεια της επεξεργασίας δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα διατηρούνται για 6 έτη μετά το τέλος της Προωθητικής Ενέργειας αποκλειστικά και μόνο για φορολογικούς σκοπούς.
  
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα λαμβάνει και θα εξασφαλίζει όλα τα μέτρα για τη διευκόλυνση της ασφαλούς επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη διαβίβαση πληροφοριών και την ασφάλεια άλλων δεδομένων. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, δημοσιοποίηση, διαγραφή, αλλοίωση, καταστροφή καθώς και για να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες τεχνικές προϋποθέσεις γι’ αυτό.


Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται και εν προκειμένω πλήρως η Πολιτική Δεδομένων της εταιρείας, την οποία θα βρείτε ΕΔΩ.
  

9. Γενικές διατάξεις 
Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει μονομερώς τους όρους της Προωθητικής Ενέργειας και της διαδικασίας επιστροφής χρημάτων, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους Πελάτες σχετικά με αυτό το θέμα στην ιστοσελίδα www.sencor100.gr και στην ιστοσελίδα της Sencor  στο Facebook Ελλάδας.
 
10. Οι Συμμετέχοντες (Πελάτες) συμφωνούν ότι είναι πλήρως υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί που προκαλούνται στον Διοργανωτή από τυχόν παραβίαση των Όρων της Προωθητικής Ενέργειας. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα στην περίπτωση αυτή να αποκλείσει το συγκεκριμένο πελάτη από την προωθητική ενέργεια.
 
Υποβάλλοντας αίτημα επιστροφής χρημάτων, οι Πελάτες αναγνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους ως άνω όρους καθώς και την Πολιτική Απορρήτου που τηρείται από την εταιρεία και οι όροι της οποίας είναι διαθέσιμοι ΕΔΩ.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ​